4/5 Boys vs St. Thomas the Apostle, Bloomfield (AWAY)